تبلیغات

جغرافیای سیاسی نوین

جغرافیای سیاسی نوین
تنها در آب آرام است كه می شود تصاویر زیبا را دید. 
مدیروبلاگ/تعدادمطالب
نظر سنجی
اگر سیاست بین المللی را نظامی مبتنی بر زور و قدرت بدانیم و حقوق بین الملل را مجموعه ای نهادینه از كنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی؛ سؤال: به نظر شما در نظام بین الملل تفوق و برتری كدامیك بیشتر و گسترده است؟پایگاه اینترنتی
مقالات تخصصی
همایش ها
جغرافیای شیعیان
مراجع تقلید و علمای شیعه
مطالعات جغرافیای سیاسی

كاربرد SWOT در تهیه طرح تجاری

استراتژی: ابزاری است برای دستیابی به اهداف بلند مدت سازمان.
مراحل مدیریت استراتژیك بر اساس چرخه PDCA دمینگ و بصورت زیر است:
- تدوین استراتژی
- اجرای استراتژی
- ارزیابی استراتژی
- اصلاح و بروز رسانی استراتژی
یكی از ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیك ...

جغرافیای سیاسی نوین

كاربرد SWOT در تهیه طرح تجاری

استراتژی: ابزاری است برای دستیابی به اهداف بلند مدت سازمان.
مراحل مدیریت استراتژیك بر اساس چرخه PDCA دمینگ و بصورت زیر است:
- تدوین استراتژی
- اجرای استراتژی
- ارزیابی استراتژی
- اصلاح و بروز رسانی استراتژی

یكی از ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیك آنالیز SWOT می باشد.

Strength: نقاط قوت

Weakness: نقاط ضعف

Opportunity: فرصت ها

Threats: تهدیدها

نقطه قوت: نقطه قوت یك سازمان یك كاربرد موفق از یك شایستگی یا بهره برداری از یك عامل كلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری شركت می باشد.

مزیت های شما چیست؟ چه چیزی را خوب انجام می دهید؟

برای تهیه لیست نقاط قوت می توان از چك لیست هایی نظیر چك لیست زیر استفاده كرد:
- مبدا اصلی درآمد و سود سازمان كجاست؟
- سهم بازار در هر یك از محصولات چقدر است؟
- آیا سازمان شما علامت تجاری (Brand)‌ معتبری دارد؟
- آیا بازاریابی و تبلیغات موثر است؟
- سازمان بر روی چه موارد اصلی تمركز دارد؟
- آیا سازمان دارای ضعف نیروی انسانی ماهر است؟
- آیا روحیه كاركنان بالا است؟
- آیا پاداشی برای پیشبرد به سمت تعالی در سازمان وجود دارد؟
- آیا كاركنان چند مهارتی دارید؟
- آیا موجودی به صورت موثری مدیریت می شود؟
- آیا سازمان بخوبی از فناوری اطلاعات استفاده می كند؟
- آیا سازمان بخوبی خود را با تغییرات وفق می دهد؟
- آیا سازمان قدرت نوآوری دارد؟
- آیا سازمان در محیط رقابت بین المللی قدرت ایستادگی دارد؟

نقاط قوت می تواند در قالب یكی از دسته های زیر دسته بندی گردد:
- ظرفیت و توانایی ها
- مزایای رقابتی
- انحصاری بودن
- منابع، دارایی، كاركنان
- تجربیات، دانش، داده ها
- ذخایر مالی و درآمدهای احتمالی
- منطقه بازاریابی، توزیع و شناخته شدن
- جنبه های نوآوری
- محل جغرافیایی
- قیمت و كیفیت
- اعتبارات و صلاحیت ها
- فرآیندها و سیستم ها
- فناوری اطلاعات و ارتباطات
- فرهنگی، رفتاری، نگرشی
- حمایت مدیراننقطه ضعف: نقطه ضعف یك سازمان یك كاربرد ناموفق از یك شایستگی یا عدم بهره برداری از یك عامل كلیدی كه رقابت پذیری شركت را كاهش می دهد.

چه چیز می تواند بهبود داده شود؟ چه چیز بطور نامناسبی انجام می شود؟ از چه چیزی می توان اجتناب كرد؟

برای تهیه لیست نقاط ضعف می توان از چك لیست هایی نظیر چك لیست زیر استفاده كرد:
- كدامیك از محصولات سازمان كمترین سوددهی را دارند؟
- كدام ناحیه از سازمان توانایی پوشش هزینه هایش را ندارد؟
- كدامیك از علائم تجاری سازمان ضعیف هستند؟
- آیا بازاریابی و تبلیغات موثر است؟
- آیا شركت توانایی جذب افراد یا استعدادها را دارد؟
- آیا كاركنان آموزش دیده و دارای انگیزه هستند؟
- آیا سیستم انگیزشی برای بالا بردن سطح عملكرد كاركنان وجود دارد؟
- بیشترین هزینه های شركت چه هزینه هایی هستند؟
- آیا سازمان توانایی ایستادگی در برابر فشار قیمت رقبا را دارد؟
- آیا شركت توان تامین مالی در مواقع نیاز را دارد؟
- آیا شركت توان ارائه ایده ها و محصولات جدید را دارد؟
- آیا كاركنان به مدیریت ارشد اعتقاد دارند؟
- آیا قوانین دولتی و حكومتی كافی و مناسب می باشند؟
- آیا شركت در برخورد با تكنولوژی از سایر رقبا عقب تر است؟


نقاط ضعف می تواند در قالب یكی از دسته های زیر دسته بندی گردد:
- كمبود ظرفیت و توانایی ها
- كمبود قدرت رقابت
- شهرت، حضور در میدان
- مباحث مالی
- آسیب پذیری دانش
- مقیاس و محدودیت زمانی
- جریان نقدینگی و مصرف آن
- دوام و ایستادگی
- تاثیر روی فعالیت های اصلی
- قابلیت اطمینان داده ها
- قابلیت پیش بینی برنامه ها
- روحیه، تعهد و رهبری
- اعتبارات
- فرآیندها و سیستم ها
- عدم حمایت مدیران


فرصت: یك فرصت یك حالت خارجی است كه می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملكردی شركت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی كه ایجاد كننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد. از جمله فرصتهای پیش روی یك شركت می توان به بازارهای توسعه یافته همچون اینترنت و نیز حركت به سمت بخش جدیدی از بازار كه سود بیشتر دارد و یا بازارهای رها شده توسط رقبا اشاره كرد.

در چه جایی با تغییرات مثبت روبرو هستید؟ چه روندهایی جالب و مورد توجه می باشند؟

برای تهیه لیست فرصتها می توان از چك لیست هایی نظیر چك لیست زیر استفاده كرد:

- مزیت رقابتی شركت چیست؟
- آیا تكنولوژی جدیدی وجود دارد كه شركت بتواند برای نوآوری و یا كاهش هزینه ها از آن استفاده كند؟
- آیا فرصتی برای گسترش نام تجاری به نواحی مرتبط می باشد؟
- آیا فرصت فراگیری ارزان وجود دارد؟
- آیا شركت می تواند در بازار بین المللی استفاده كند؟
- آیا امكان استفاده از فناوری اطلاعات برای بازاریابی وجود دارد؟
- آیا كیفیت عملیات، محصولات و مدیریت موجودی بدون متحمل شدن هزینه زیاد امكان بهبود دارد؟
- آیا شركت می تواند جریان نقدینگی را با برقراری ارتباط بهتر با مشتریان، بهبود ببخشد؟
- آیا زمان مناسبی برای تغییر و تحول وجود دارد؟
- آیا خطوط تولیدی وجود دارند كه برای افزایش سوددهی كاهش داده شوند؟


فرصتها را می تواند در قالب یكی از دسته های زیر دسته بندی گردد:
- توسعه بازار
- آسیب پذیری رقبا
- روندهای صنعت یا شیوه زندگی
- توسعه تكنولوژی
- اعتبار جهانی
- بازارهای جدید
- صادرات و واردات
- انحصاری شدن جدید
- قراردادهای بزرگ
- توسعه كسب و كار و محصول
- اطلاعات و تحقیق
- شراكت ها و نمایندگی
- تاثیرات فصلی، آب و هوا و غیره
- وضعیت اقتصادی


تهدید: یك فرصت یك حالت خارجی است كه می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملكردی شركت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی كه ایجاد كننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را كاهش دهد. از جمله تهدیدات می توان به ظهور رقبای جدید، معرفی محصول جدید توسط رقبا، مالیات بر روی كالاهای ارائه شده و غیره اشاره كرد.


برای تهیه لیست تهدیدها می توان از چك لیست هایی نظیر چك لیست زیر استفاده كرد:

- آیا سازمان ذخایر كافی برای ایستادگی در برابر تغییرات ناگهانی محیط را دارد؟
- وضعیت قوانین و مقررات مربوطه به چه صورت است؟
- آیا محصولات سازمان دارای نام تجاری معتبری برای مقاومت در برابر قیمت رقبا می باشد؟
- آیا رقبای بین المللی وجود دارند؟
- آیا شركت دارای گستردگی كمی می باشد؟
- آیا فعالیت های حسابداری غیر محافظه كارانه می باشد؟
- آیا وضعیت مالی شركت در حاشیه عدم نقدینگی قرار دارد؟
- آیا سازمان با تغییرات تكنولوژی می تواند سازگار باشد؟
- آیا حاشیه سود سازمان تحت فشار می باشد؟
- آیا حجم معاملات و قراردادها كاهش یافته؟
- آیا شركت توانایی ایستادگی رقبا در مقابل رقبای اینترنتی را دارد؟


تهدیدها را می تواند در قالب یكی از دسته های زیر دسته بندی گردد:

- اثرات سیاسی
- اثرات قانونی
- اثرات محیطی
- توسعه فناوری اطلاعات
- اهداف و مقاصد رقبا
- تقاضای بازار
- تكنولوژی
- محصولات ‌، خدمات و ایده های جدید
- قراردادهای حیاتی
- شركای تجاری
- مواجه با موانع و تهدیدهای برطرف نشده
- اقتصاد داخل و خارج
- تاثیرات فصلی، آب و هوا و مد

مراحل انجام آنالیز SWOT:
1- تشكیل جلسه تجزیه و تحلیل SWOT
2- توضیح اجمالی هدف جلسه و مراحل انجام كار
3- انجام طوفان ذهنی برای شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها)
4- اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی
5- تشكیل ماتریس SWOT و وارد كردن عوامل انتخاب شده با توجه به اولویت بندی
6- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با هم و تعیین استراتژی های SO و WO و ST و WT
7- تعیین اقدامات مورد نیاز برای انجام استراتژی های تعیین شده
8- انجام اقدامات و بررسی نتایج آنها
9- بروز آوری ماتریس SWOT و در بازه های زمانی مناسب

بررسی عوامل داخلی:

عوامل داخلی عواملی هستند كه مربوط به درون شركت هستند و برخلاف عوامل خارجی تا حدود زیادی در كنترل مدیریت سازمان هستند.

نقاط قوت و ضعف از جمله عوامل داخلی هستند. نقاط قوت و ضعف با مقایسه عملكرد گذشته و حال و یا مقایسه با متوسط صنعت و مقایسه رقبا تعیین می شود.

ماتریس اولویت عوامل داخلی

 

 

اثر بر عملكرد یا قابلیت رقابتی شركت

 

 

زیاد

متوسط

كم

 

میزان اهمیت/ حساسیت

زیاد

اولویت بالا (عوامل استراتژیك)

اولویت بالا (عوامل استراتژیك)

اولویت متوسط

متوسط

اولویت بالا (عوامل استراتژیك)

اولویت متوسط

اولویت پایین

كم

اولویت متوسط

اولویت پایین

اولویت پایین

بررسی عوامل خارجی:

 عوامل خارجی تشكیل شده اند از رقبا، واسطه های مالی، نهادهای دولتی، اتحادیه های كارگری ‌، سهامداران، تامین كنندگان ‌، مشتریان، اتحادیه های تجاری و غیره.  

فرصتها و تهدید ها از جمله عواملی هستند كه از محیط خارج بر سازمان اثر می گذارند.

ماتریس اولویت عوامل خارجی

 

 

 

اثر احتمالی بر شركت

 

 

زیاد

متوسط

كم

 

احتمال وقوع

زیاد

اولویت بالا (عوامل استراتژیك)

اولویت بالا (عوامل استراتژیك)

اولویت متوسط

متوسط

اولویت بالا (عوامل استراتژیك)

اولویت متوسط

اولویت پایین

كم

اولویت متوسط

اولویت پایین

اولویت پایین

ماتریس SWOT:

SWOT

نقاط قوت  S

نقاط ضعف  W

نقاط قوت را فهرست كنید

نقاط ضعف را فهرست كنید

فرصت ها  O

استراتژی های SO

استراتژی های WO

فرصت ها را فهرست كنید

با بهره جستن از نقاط قوت در صدد بهره برداری از فرصت ها برآیید.

با بهره جستن از فرصت ها نقاط ضعف را از بین ببرید.

تهدیدها  T

استراتژی های ST

استراتژی های WT

تهدیدها را فهرست كنید

برای احتراز از تهدیدها از نقاط قوت استفاده كنید.

نقاط ضعف را كاهش دهید و از تهدیدها بپرهیزید.استراتژی های SO:

در قالب این استراتژی ها سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی میكوشد از فرصت های خارجی بهره برداری نماید و با بهره گیری از نقاط قوت، ‌فرصت ها را به حداكثر برساند. معمولا سازمان ها برای رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژی های WO،‌ST و WT استفاده می كنند تا بدان جا برسند كه بتوانند از استراتژی های SO استفاده نمایند. به عنوان مثال استفاده شركت بنز از توانمندی های تكنولوژیكی و وجه مناسب برای ورود و افزایش سهم در بازار خودروهای لوكس.


استراتژی های WO:
هدف از این استراتژی ها این است كه سازمان با بهره برداری از فرصت های موجود در محیط داخل بكوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود ببخشد. در این حالت سازمان به دلیل داشتن ضعف داخلی نمیتواند از این فرصت های بدست آمده بهره برداری نماید. لذا لازم است استراتژی های نظیر استفاده از تكنولوژی های جدید و غیره بكارگرفته شود تا با از بین بردن نقاط ضعف از فرصت ها استفاده مناسب گردد.


استراتژی های ST:
شركت ها با اجرای این استراتژی ها می كوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود را كاهش داده یا آنها را از بین ببرند.


استراتژی های WT:
سازمان هایی كه این استراتژی را بكار می گیرند حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف از این استراتژی كم كردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. در واقع چنین سازمانی می كوشد برای حفظ بقای خود از فعالیت های خود بكاهد (استراتژی های كاهش یا واگذاری) در شركت های دیگر ادغام شود، ‌اعلام ورشكستگی كند و یا سرانجام منحل شود.

نتیجه گیری از آنالیز SWOT:
نقاط ضعف می بایست تحت كنترل بوده تا تبدیل به نقاط قوت شوند.
سعی كنید نقاط قوت خود را با فرصت های بیرونی همسو نمایید.
تهدید ها می بایست تبدیل به فرصت ها شوند.


http://cityplaning.blogfa.com/post-30.aspx


[ یکشنبه 28 دی 1393 ] [ 22:40 ] [ م . اجاقلو ]
درباره وبلاگ


وجوه ذاتی جغرافیا سیاست است نمی توان جغرافیا را بدون سیاست دید پس جغرافیدانان سیاسی باید ژئوپلیتیك را برای پایداری صلح و امنیت، بقا و رشد انسانها، حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، كاهش فقر و توسعه اقتصادی، توسعه كشاورزی و شیلات، آموزش وپرورش، پیشرفت زنان، امداد هنگام بروز فجایع و حوادث نامنتظره، استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و موارد بسیار دیگر و درنهایت ثبات جامعه بشری و كاهش درد و رنج انسان ها به كار گیرند چرا كه جهان زیبا یافتنی نیست...ساختنی است...
هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه مباحث علمی در زمینه اندیشه سیاسی، جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیك به دانشجویان، دانش آموزان و خوانندگان محترم می باشد. انتشار برخی مطالب، اخبار و گزارشات به نقل از جراید و خبرگزاری ها نشان دهنده آرا و نظرات نویسندگان آنها است لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود امید است ما را با راهنمایی های خویش در رفع نواقص آن یاری رسانید.

آخرین مطالب
لینك های مفید عمومی
منابع جغرافیایی و نجوم
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل بازدیدها : نفر
تعداد نویسندگان : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

وضعیت آب و هوای طارم


آموختن را بیاموز موتور جستجوی خبر قطره

سبک زندگی اسلامی

Nasa
Nooa
Online User